Sörbygden
Krokstad 2


Strandbergska familjealbumetBron över Hajumsån
vid Sörbo
Troligen backen ner
mot Sörbo kvarn
Sörbo gästgifveri
1920-talet
Sörbo gästgifveri
1931
Sörbo gästgifveri
1980-talet
Försörjningshemmet
Mer om "Fatti'går'n"
"Sillemon"
Mer
Bro Åseröd-Krokstad
1931 låg här
Ombyggnad av väg 940
Strömmane 1952-53
Gamla affären
Medbön
Gamla affären
Medbön
Gamla affären
Flygfoto
Fd. affären
Restad
Fd. affären
Gunnarsbo (flygfoto)
Sörbo kvarn
.
Soldattorp
Sandåker
Fd. länsmansbostället
Hällesäter
-
.


- Krokstad 1 - - Krokstad 2 - - Krokstad 3 - - Krokstad 4 - - Krokstad 5 -

- Till första sidan -