Sörbygden
Krokstad 1

Krokstads församling utgör moderförsamling för f.d. Krokstads pastorat som numera ingår i
Foss-Krokstad kyrkliga samfällighet i Wikornas södra kontrakt. Församlingen är 160 km² stor.Krokstad k:a början 1900-talet
Krokstad k:a
c:a 1910
Krokstad kyrka
1930-talet
Krokstad kyrka flygfoto
.
Krokstad kyrka
interiör
Blivande konfirmander?
gissningsvis c:a 1930
Prästgården 1922
Prästgården 1931
Kungabesök 1918
Kungabesök 1918
Kungabesök 1918
Sörbo kvarn
Sörbo gästgifveri
1931
Försörjningshemmet
"Fatti'går'n"
"Sillemon"
Mer
Bro Åseröd-Krokstad
1931
Ombyggnad av väg 940
Strömmane 1952
.
.


- Fler bilder från Krokstad -
- Till första sidan -