Sörbygden / Krokstad
Krokstads församlings yta är 160 km² och storleksmässigt, den största församlingen i fd. Krokstads pastorat, numera Sörbygdens församling. Krokstad upphörde som egen kommun årsskiftet 1952/53 och blev en del av Sörbygdens kommun som sedan blev en del av Munkedals kommun årsskiftet 1972/73.


Krokstad k:a början 1900-talet
Krokstad k:a
c:a 1910
Krokstad kyrka
1930-talet
Krokstad kyrka flygfoto
.
Krokstad kyrka
interiör
Blivande konfirmander?
gissningsvis 1930
Prästgården 1922
Prästgården 1931
Kungabesök 1918
Kungabesök 1918
Kungabesök 1918
Sörbo kvarn
Sörbo gästgifveri
1931
Försörjningshemmet
"Fatti'går'n"
"Sillemon"
Mer
Bro Åseröd-Krokstad
1931
Ombyggnad av väg 940
Strömmane 1952
Gamla förfallna
hus


- Fler bilder från Krokstad -
- Till första sidan -