Sörbygden / Krokstad
Krokstads församlings yta är 160 km² och storleksmässigt, den största församlingen i fd. Krokstads pastorat, numera Sörbygdens församling. Krokstad upphörde som egen kommun årsskiftet 1952/53 och blev en del av Sörbygdens kommun som sedan blev en del av Munkedals kommun årsskiftet 1972/73.


Strandbergska familjen
,

Krokstad k:a början 1900-talet
Krokstad k:a
c:a 1910
Krokstad kyrka
1930-talet
Krokstad kyrka flygfoto
.
Krokstad kyrka
1970-talet
Krokstad kyrka
2020
Krokstad kyrka
norrsidan 2020
Major C.F. Cavallius
minnessten
Krokstad kyrka
interiör
Blivande konfirmander
.
Prästgården 1922
Prästgården 1931
Prästgården 1980-talet
Kungabesök 1918
Kungabesök 1918
Kungabesök 1918
Vigsel 1949
-


- Krokstad 1 - - Krokstad 2 - - Krokstad 3 - - Krokstad 4 - - Krokstad 5 -

- Tilla första sidan -