Sörbygden / Krokstad
Krokstads församlings yta är 160 km² och storleksmässigt, den största församlingen i fd. Krokstads pastorat, numera Sörbygdens församling. Krokstad upphörde som egen kommun årsskiftet 1952/53 och blev en del av Sörbygdens kommun som sedan blev en del av Munkedals kommun årsskiftet 1972/73.


Krokstad k:a början 1900-talet
Krokstad k:a
c:a 1910
Krokstad kyrka
1930-talet
Krokstad kyrka flygfoto
.
Krokstad kyrka
interiör
Blivande konfirmander?
gissningsvis 1930
Prästgården 1922
Prästgården 1931
Kungabesök 1918
Kungabesök 1918
Kungabesök 1918
Sörbo kvarn
Bron över Hajumsån
vid Sörbo
Troligen backen ner
mot Sörbo kvarn
Sörbo gästgifveri
1931
Sörbo gästgifveri
1920-talet
Försörjningshemmet
Mer om "Fatti'går'n"
"Sillemon"
Mer


- Krokstad 1 - - Krokstad 2 - - Krokstad 3 - - Krokstad 4 -

- Till första sidan -