Sörbygden
Krokstad 3Fram till 1927 var postadressen Krokstad
Postkontor Krokstad
Tjenstebrefkort 1902
Tjenstebrefkort 1909
Brefkort 1903
- - -
Krokstad kyrka
2017
Bro över Örekilsälven
vid Lilla Röd 2017
- - -
.
- - -
.
- - -
.
Nedan: Bilder från Flygfotohistoria.se Dessa bilder (och många flera från trakten) är tagna 1950 - 57 och finns att köpa på deras hemsida. Klicka dej in på Flygfotohistoria, sedan på Bildarkiv och därefter Bohuslän
Gunnarsbo 1950-talet
© Flygfotohistoria.se
Hällungstad 1950-talet
© Flygfotohistoria.se
Sörbo 14 1950-talet
© Flygfotohistoria.se
- - -
.
- - -
.
- Tillbaka till Krokstad -
- Till första sidan -