Sörbygden
Krokstad 3

Krokstads församling utgör moderförsamling för f.d. Krokstads pastorat som numera ingår i
Foss-Krokstad kyrkliga samfällighet i Wikornas södra kontrakt. Församlingen är 160 km² stor.Fram till 1927 var postadressen Krokstad
Postkontor Krokstad
.
Tjenstebrefkort 1902
.
Tjenstebrefkort 1909
.
Brefkort 1903
.
Krokstad kyrka
2017
Bro över Örekilsälven
vid Lilla Röd 2017
- - -
.
- - -
.
- Krokstad -
- Till första sidan -