Major Cavallius minnessten
vid Krokstad kyrka. För mer uppgifter om denna minnessten och hur den kom till se Hembgdsföreningens årsskrift 2008 sid 70 och 2003 sid. 30


- Tillbaka -