Hedekas, Krokstad, Hede, Sanne

Några länkar - - - - Bilder från Flygfotohistoria.se


Sörbygden utgör i dag den norra delen av Munkedals kommun. Fram till den 31.12.1972 var det en egen kommun som bestod av socknarna Krokstad, Hede och Sanne. Om jag räknat rätt fanns det i början på 1950-talet minst 16 affärer, fyra postkontor (Hedekas, Fisketorp, Sanne och Medbön) och tre banker (Länsparbanken, Jordbrukskassan, Postsparbanken, plus filialer) i Sörbygden och minst 12 skolor (16 skolhus).
.
Sörbygden
.
Krokstad
.
Hede / Fisketorp
.
Sanne / Kåtebol
.
Hedekas
.
Kynnefjäll
.
Sörbygdsdagen

Antal besökare:

BesöksräknareGratis GästbokNy mailadress:


Sidan uppdaterad:
25 april 2020
Innehållsförteckning för Hembygdsföreningens årsskrift (uppdaterad 2019)
-->