Några länkar - - - - Bilder från Flygfotohistoria.se


Sörbygden utgör i dag den norra delen av Munkedals kommun. Fram till den 31 december 1972 var det en egen kommun som bestod av socknarna Krokstad, Hede och Sanne. Om jag räknat rätt fanns det i början på 1950-talet minst 16 affärer, fyra postkontor (Hedekas, Fisketorp, Sanne och Medbön) och tre banker (Länsparbanken, Jordbrukskassan, Postsparbanken, plus filialer) i Sörbygden och minst 12 skolor (16 skolhus).
.
Sörbygden
.
Krokstad
.
Hede / Fisketorp
.
Sanne / Kåtebol
.
Hedekas
.
Kynnefjäll
.
Sörbygdsdagen

Antal besökare:

BesöksräknareGratis GästbokMailadress:


Sidan uppdaterad:
4 februari 2022
Thumbnails


Innehållsförteckning för Hembygdsföreningens årsskrift (uppdaterad 2021)