NÅGRA LÄNKAR

Hedekas på Wikipedia
Hembygdsföreningen
Munkedals kommun
Samhällsföreningen
Sörbygdens härad
Flygfotohistoria

Sörbygdens församling
Krokstad sock. - Hede sock. - Sanne sock.

Tekniknostalgi Diverse
Tekniknostalgi Kamera
Tekniknostalgi Radio
Uddevallabilder
Musiknostalgi
Textarkivet