Sörbygden
Sanne / Kåtebol

Sanne församling är 46 km² och utgör den tredje och minsta församlingen i f.d. Krokstads pastorat, numera Sörbygdens församling. Sanne upphörde som egen kommun årsskiftet 1952/53 och blev en del av Sörbygdens kommun som i sin tur blev en del av Munkedals kommun årsskiftet 1972/73
Sanne kyrka
C:a 1920
Sanne kyrka
Fakta
Sanne kyrka
1970-talet
Prästbol
tidigt 1900-tal
Prästbol
V 2013
Bron på väg 945
vid Prästbol
Pjäxeröd
1940-talet
Kåtebols festplats
Fler bilder
Sannesjön från NV
-
Sannesjön från söder
1970-talet
Sannesjön från söder
V 2013
Stenarsbön
2011
Väg 945 och
Kåtebols fd. småskola
Väg 945 och
Kåtebols fd. folkskola
Fd. småskolan i Ed
Sanne 2020
Sannesjön
.
- - -
.
- - -
.


- Fler bilder från Sanne -
- Till första sidan -