Sörbygden
Sanne Kyrka

En kyrka har funnits i Sanne sedan medeltiden. Nuvarande kyrka uppfördes 1845-1847 efter ritningar av Johan Fredrik Åbom och ersatte en enkel träkyrka från 1708. Nuvarande stenkyrka består av långhus med tresidigt kor i öster och kyrktorn i väster som byggdes 1850. En sakristia finns öster om koret och tillkom vid en ombyggnad 1965-1966 då en ny korvägg byggdes framför kyrkans östra vägg. Långhuset har ett sadeltak som är valmat över koret och täckt med rött tegel. Tornet har ett kopparklätt tak och kröns med en åttakantig lanternin av trä och en kopparklädd spetsig tornspira. Skillnader som syns på en äldre bild är bl.a. att skorstenen från den vedeldade kaminen tagits bort när centralvärme installerats. Kaminen var aldrig särskilt effektiv. Det visade sig bero på ett halvstängt spjäll som man inte såg förrän kaminen revs.


- Tillbaka -
- Till första sidan -