Sörbygden
Kynnefjäll

Kynnefjäll är ett höjdområde i nordöstra Bohuslän som begränsas i väster av Bullaresjöarna (i Tanums kommun) och i öster av Örekilsälvens dalgång genom Sörbygden. Högsta punkten inom Sörbygden är Vaktarekullen (206 m.ö.h.). Sprickdalslandskapet ger upphov till många vattendrag och sjöar. Fjället kallas därför ibland även för vattenfjället. Många trädarter har här sin sydligaste utbredning, t.ex. gråal och fjällbjörk. Här finns gott om älg och rådjur, men också bäver, lo och varg. Bohusleden löper genom Kynnefjäll på sin väg mellan Strömstad och Lindome. Den är en del av Nordsjöleden. Förutom att vandra är området lämpligt för kanot, jakt, fiske, svamp- och bärplockning.


Rädda Kynnefjäll
V. Fjället 2002
Ö. Fjället
Holmevattnet
Gården Kasebo
Askedalen
vid Elveröd
Budalen 1963
Nedbrunnet
L:a Holmevattnet
Kasebo
Fd. utsiktstornet
numera rivet
Homboresjön

- Nästa sida om Kynnefjäll -
- Till första sidan -