Sörbygden
Kynnefjäll

Kynnefjäll är ett höjdområde i nordöstra Bohuslän som begränsas i väster av Bullaresjöarna (i Tanums kommun) och i öster av Örekilsälvens dalgång genom Sörbygden. Högsta punkten inom Sörbygden är Vaktarekullen (206 m.ö.h.). Sprickdalslandskapet ger upphov till många vattendrag och sjöar. Fjället kallas därför ibland även för vattenfjället. Många trädarter har här sin sydligaste utbredning, t.ex. gråal och fjällbjörk. Här finns gott om älg och rådjur, men också bäver, lo och varg. Bohusleden löper genom Kynnefjäll på sin väg mellan Strömstad och Lindome. Den är en del av Nordsjöleden. Förutom att vandra är området lämpligt för kanot, jakt, fiske, svamp- och bärplockning.Rädda Kynnefjäll
.
Gården Kasebo
2018
Östra fjället
2012
Strövområdet
Kynnefjäll
UARK / SK6GX
Radioaktivitet
UARK / SK6GX
Radioaktivitet
Västra Fjället
2002
Västra Fjället
2018
Västra Fjället
2018
Tröskverk
Västra Fjället
Skylt på ladugården
Västra Fjället
Kynnefjäll sett
från berget Rävås- Till första sidan -