Aktionsgruppen Rädda Kynnefjäll

Rädda Kynnefjäll 2012


På ett stormöte i Hedekas i april 1980 beslutades att man skulle börja med vakthållning på Kynnefjäll. Anledningen till detta var planerna som fanns på att göra provborrningar på Kynnefjäll för eventuell framtida lagring av atomsopor. Från 21 april 1980 till februari 2000 fanns det alltid folk som höll vakt i stugan vid gården Lunden på Kynnefjäll. Efter nästan 20 år kom beskedet från regeringen att Kynnefjäll inte längre var aktuellt för förvaring av atomsopor och därmed upphörde vakthållningen. Lördagen den 21 april 2001 restes en minnessten vid vaktstugan och därmed sattes punkt för en av världens längsta miljöaktioner och detta finns även omtalat i Guinness rekordbok.

Resulution på Kynnefjällsdagen den 28 Augusti 1999

KÄRNKRAFTEN SKALL STOPPAS!
AVFALLSFRÅGAN ÄR INTE LÖST.

Tjugo år har gått sedan beslutet togas att kärnkraften skall avvecklas. Än är avvecklingen inte ens påbörjad. Varje dag tillkommer 620 kg högaktivt avfall. Hur och var det skall slutförvaras, är en fråga som fortfarande inte har fått sin slutgiltiga lösning. Vi vet inget om framtiden, men vi vet i dag att det högaktiva kärnavfallet måste hållas åtskilt från allt levande i tusentals år. Ändå är allmänheten i stort okunnig om problemet på grund av den intensiva propaganda från SKB, som genom så gott som obegränsade resurser från Kärnavfallsfonden har kunnat propagera för sin KBS-III metod dvs. förvaring i berggrunden och fått människor att tro att avfallsfrågan är definitivt löst. Aktionsgruppen har sedan starten hävdat att kärnavfallet ej får göras åtkomligt vilket var SKB:s mening. Med tiden har även de etablerade inom kärnavfallshanteringen kommit fram till samma ståndpunkt. Vi anser detta som en delseger i vår kamp mot slutförvaring i berggrunden. Det lönar sig att inhämta kunskap och att sätta sig in i sakfrågor. Att SKB nu säger att deras arbete bygger på öppenhet och delaktighet från människor i de delar av Sverige, som kan bli aktuella för djupförvar, kan kännas tillfredställande efter år av undanhållen information och missledande uppgifter. Ändå är det långt kvar innan vi kan se den slutliga lösningen på avfallsfrågan. Varför måste det vara så bråttom med platsvalet? Mellanlagringen i CLAB kan vara i flera årtionden. Under tiden kan forskningen förhoppningsvis finna andra lösningar på avfallshanteringen. Efter allt tal om att ingen plats kan komma ifråga för förstudier och provborrningar om kommuninnevånarna är motståndare till kärnavfallslagring borde det vara självklart att Kynnefjäll friskrivs. Vi har flera gånger motiverat varför Kynnefjäll är olämpligt som förvaringsplats. Efter tjugo års vaktande finns det ingen tvekan om Kynnefjällskommunernas inställning. Inget kärnavfallslager på Kynnefjäll. Kynnefjäll skall räddas! Aldrig ger vi upp.

Aktionsgruppen Rädda Kynnefjäll

I tidningen Kvällsstunden 44/2016 fanns en artikel om Rädda Kynnefjäll.


Den 7 Februari 2000 fick Rädda Kynnefjäll till slut en skriftlig garanti mot förvaring av atomsopor på Kynnefjäll, av dåvarande miljöminister Kjell Larsson. Därefter beslöts att vakthållningen skulle upphöra. Måndagen den 7 februari 2000, klockan 18.00, gick sista vakten av sitt pass.

Vaktstugan finns kvar vid samma vägkorsning vid Lunden på Kynnefjäll. Den har dock flyttas till andra sidan vägen och står på en tomt som den nybildade Föreningen Rädda Kynnefjäll har fått till skänks.
Vakthållningen blev berömd runt hela världen och människor kom till och med från Australien, för att delta i protestaktionen. I Guinness rekordbok står det att det är världens tidsmässigt längsta protestaktion. Vakthållningen mot atomsopor-na pågick totalt i 19 år, nio månader och 17 dagar.

Lördagen den 21 april 2001 restes en minnessten över protestaktionen intill vaktstugan vid Lundens gård på Kynnefjäll. Rädda Kynnefjäll fick också annan uppskattnning, till exempel från Dals Eds kommun som skänkte ett äppelträd och Miljöpartiet de gröna som skänkte en hagtornsväxt till föreningen. Centerpartiet har utdelat ett miljöpris till organisationen Rädda Kynnefjäll.


- Tillbaka -
- Till första sidan -