Vaglen

Frälsehemman fram till 1694 då det blev kronohemman. Senast 1811 övergick det till skattehemman. Wafflenn 1573, Waglenn, Wegllenn, Wailenn 1881, Wallenn 1586, wauglen 1659, Waglen 1665 - 1881, Vaglen 1806.
I ortnamn har har vagle kunnat beteckna en "framspringande klippa" och en högt liggande plats, helst sådan som ligger mellan två vattendrag eller sjöar. Här åsyftas kanske det höga läget ovanför Örekilsälvens dalgång el. snarare en långsmal bergsformation helt nära husen.- Kynnefjäll -
- Strandberg -
- Till första sidan -