Sörbygden / Hedekas 1

Hedekas utgör centralorten i fd. Sörbygdens kommun.


Postadressen var ursprungligen Uddevalla men blev senare Krokstad, men jag vet inte när. Därefter blev det Krokstad som blev till Hedekas 1927 men på en bilkarta från 1951 står det bara Sandåker och Hedekas skola hette ju Sandåkers skola in på 1960-talet. På orten finns idag en affär, kiosk med servering, bensintapp samt äldreboendet Sörbygården. På 1950-talet fanns det fyra affärer, två banker och postkontor. Orten har idag c:a 400 innevånare.
Karta över Hedekas.

Hedekas 1950-talet
Hedekas 1950-talet
Hedekas 1960 c:a
Handelsbolaget 1936
Ohlsons 1940-talet
Hedekas c:a 1910
Hedekas 1920-talet
Hedekas 1920-talet
Hedekas 1920-talet
Hedekas 1930-talet
Hedekas 1943
Hedekas 1940-talet
Hedekas 1955
Hedekas 1957
Bygdegården 1953
-
-
-


- Hedekas 2 - - - Hedekas 3 -
- Till första sidan -