Sörbygden / Hedekas 1

Hedekas utgör centralorten i fd. Sörbygdens kommun.


Postadressen var ursprungligen Uddevalla men blev senare Krokstad, men jag vet inte när. Därefter blev postadressen Hedekas 1927 men på en bilkarta från 1951 står det bara Sandåker och Hedekas skola hette ju Sandåkers skola in på 1960-talet. På orten finns idag en affär, kiosk med servering, bensintapp samt äldreboendet Sörbygården. På 1950-talet fanns det fyra affärer, två banker och postkontor. Orten har idag c:a 400 innevånare.

Hedekas 1950-talet
Hedekas 1950-talet
Hedekas 1960 c:a
Hedekas c:a 1910
Hedekas 1920-talet
Hedekas 1920-talet
Hedekas 1930-talet
Hedekas 1943
Hedekas 1920-talet
Hedekas 1940-talet
Hedekas 1955
Handelsbolaget 1936
Olssons 1940-talet
Olssons
mitten av 1960-talet
Hedekas
1957
Gamla brandstationen
1960-talet
Sandåkers skola
Folkskolan
Sandåkers skola
Småskolan


- Hedekas 1 - - Hedekas 2 - - Hedekas 3 - - Hedekas 4 -
- Till första sidan -