Sörbygden / Hedekas 1

Hedekas utgör centralorten i fd. Sörbygdens kommun.


Postadressen var ursprungligen Uddevalla men blev senare Krokstad, men jag vet inte när. Därefter blev postadressen Hedekas 1927 men på en bilkarta från 1951 står det bara Sandåker och Hedekas skola hette ju Sandåkers skola in på 1960-talet. På orten finns idag en affär, kiosk med servering, bensintapp samt äldreboendet Sörbygården. På 1950-talet fanns det fyra affärer, två banker och postkontor. Orten har idag c:a 400 innevånare.

Hedekas 1950-talet
Hedekas 1950-talet
Hedekas 1960 c:a
Hedekas 1960 c:a
Ovanstående två bilder är troligen tagna vid samma tillfälle
Ovanstående två bilder är troligen tagna vid samma tillfälle
Hedekas c:a 1910
Hedekas 1920-talet
Hedekas 1920-talet
Hedekas 1930-talet
Hedekas 1943
Hedekas 1950-talet


- Hedekas 1 - - Hedekas 2 - - Hedekas 3 - - Hedekas 4 - - Hedekas 5 -
- Till första sidan -