Sörbygden / Hedekas 2

Hedekas utgör centralorten i fd. Sörbygdens kommun.

Hedekas c:a 1910
Hedekas 1920-talet
Hedekas 1920-talet
Hedekas 1930-talet
Hedekas 1943
Hedekas 1920-talet
Hedekas 1940-talet
Hedekas 1955
Hedekas 2020
Hedekas 1957
Handelsbolaget
1936
Handelsbolaget
Strax innan rivningen 2018
Ovanstående tre bilder är tagna från ungefär samma plats
Olssons
1940-talet
Olssons
1960-talet
Samma hus
1980-talet
Samma hus
2000-talet
-
-
-
-


- Hedekas 1 - - Hedekas 2 - - Hedekas 3 - - Hedekas 4 - - Hedekas 5 -
- Till första sidan -