Tillkommet: Skolpaviljongen, Torget, Carl Magnussons hus.

- Hedekas - - Mitten av 1950-talet - - Mitten av 1950-talet - - Början av1960-talet - - Början av 1960-talet -

- Till första sidan -