Sörbygden / Hedekas 4

Hedekas utgör centralorten i fd. Sörbygdens kommun.


Infarten från Söder
Munkedalsvägen
Infarten från norr
Edsvägen
Hedekas centrum
2018
Handelsbolaget
2018
Handelsbolaget
Strax innan rivningen 2018
Kôrsen 2014
.
Hede
.
Valborg
2013
Valborg 2014
Manskören
Valborg 2014
Blandad kör
Radio väst i Hedekas
skärtorsdag 19??
Åkersberg sett från
knektkullen
..
.
..
.
..
.


- Hedekas 1 - - Hedekas 2 - - Hedekas 3 - - Hedekas 4 - - Hedekas 5 -
- Till första sidan -