Sörbygden
Krokstad 4- - -
Fram till 1927 var postadressen Krokstad
Postkontor Krokstad
Tjenstebrefkort 1902
Tjenstebrefkort 1909
Brefkort 1903
- - -
Gamla förfallna hus
Gunnarsbo såg
Fler bilder
Bodilseröd
Skyttegravar vid Kärnsjön
Gränssten
Lersjön
Lilla Röd
Elveröd och Kleven med Kynnefjäll
Björkliden
.
Öster om Björkliden
.
Landala
.
Gammalt hus (rivet)
Hässlebräcke
Kvarnsren
Hässlebräcke


- Krokstad 1 - - Krokstad 2 - - Krokstad 3 - - Krokstad 4 - - Krokstad 5 -

- Till första sidan -