Sörbygden
Krokstad 4- - -
Fram till 1927 var postadressen Krokstad
Postkontor Krokstad
Tjenstebrefkort 1902
Tjenstebrefkort 1909
Brefkort 1903
- - -
- - -
Gunnarsbo såg
Bodilseröd
Skyttegravar vid Kärnsjön
Gränssten
Lersjön
Lilla Röd


- Krokstad 1 - - Krokstad 2 - - Krokstad 3 - - Krokstad 4 -

- Till första sidan -