Sörbygden / Kynnefjäll

Sillemon


Sillemon
Sillemon var ett orginal som bodde på torpet "Sillemon" på
Kynnefjäll under Åseröd. Flygfoto
- Tillbaka -