Sörbygden / Kynnefjäll

Sillemon
Öde boställe under "Fattigården" Förleden är är målets sila av norskan dialektala silla (-ar) "rinna, strömma, droppa" vilket sammanhänger med sv. dialektala sillra "Det sillrar vatten där; där är en vattensillra"


På torpet Sillemon bodde en orginal som som också kallades "Sillemon"
efter bostället. Detta var ett torp på Kynnefjäll under Åseröd. Flygfoto

- Tillbaka -