Minnen sedan krigen

Soldattorp vid Sandåker

Stridsvagnshinder norr om Nordby

Skyttegravar vid Kärnsjön
.

Rester av flygspaningstornet på
"knektkullen" i Hedekas

- Sörbygden -
- Till första sidan -