Minnen sedan krigen

Soldattorp vid Sandåker

Stridsvagnshinder norr om Nordby

Skyttegravar vid Kärnsjön

- - -

- Sörbygden -
- Till fösta sidan -