Några gamla skolkort


Lilla Röds skola c:a 1925

Sandåkers skola kl. 1-2 1958 - 59

Sandåkers skola kl. 3-4 1960 - 61

Sandåkers skola kl. 3-4 1961 - 62

Sandåkers skola kl. 5-6 1963 - 64

Sandåkers skola kl. 7 1964 - 65

- Till första sidan -