Sörbygdsdagen / Hedekasrundan
Sörbygdsdagen / Hedekasrundan 2013


- - Äldre - - 2010 - - 2013 - - 2015 - - 2016 -


De va' många bilar...
och mycke' folk...
...å' regna' gjorde de'...
Tone Wattum sjöng
"Volvo 144 -72"
Ford Fairline -58
Buick -58
Pontiac Starchief -57
Cadillac de Ville -60
Bonneville
xxxx
Volvo LV84 -39
Volvo
xxxx
Mercedes
Volvo P 1800 -61
- Tillbaka -