Sörbygdsdagen / Hedekasrundan
Sörbygdsdagen / Hedekasrundan 2010


- - Äldre - - 2010 - - 2013 - - 2015 - - 2016 -


Kôrsen
Volvo B513 -48
Ford pickup
Volvo lastbil
Norsk tankbil
MG
MG
MG
MG TD -51
MG TD -51
xxx
xxx
Mopedsamling
Priserna
Bosse Bildoktorn
Traktorer på Sörbygdsdagen 2010
Field Marhall -50
Field Marhall -50
xxx
Munktell tröskverk
Farmall
- Tillbaka -