Sande kyrka

Sanne kyrka enl. Holmberg
Få landskyrkor kunna framvisa en sådan intagande belägenhet som Sande kyrka. Omgifven av barr- och löfskogar som bekläda det brutna landskapet dominerar hon den natursköna Sandesjöns stränder. Den är för få år sedan alldeles nybyggd (1867) af sten - den förra var af trä - och lärer vara den första kyrkobyggnad som blifvit utförd av en äldre bonde vilken sedermera tillsamman med sin son byggt flera landtkyrkor både i Bohuslän och Dalsland. I denna kyrka finnes intet, som kan fästa uppmärksamhet, om icke en uråldrig och illa bearbetad dopfunt af sten med rund skål. I tornet hänga två små klockor; den ena, som är från den katolska tiden, utan inskrift, och den andra med åteknad upplysning att hon varit ämnad till vällingklocka å Stola säteri.- Tillbaka -