Krokstad kyrka

Krokstads kyrka enl. Holmberg
Krokstads välbelägna kyrka är för ett par år sedan (1867) alldeles ombyggd. Altarprydnanden med någon förändring, kopierad efter den i Örgryte kyrka, kläder sin plats. Något som påkaller konstvännen eller antikvariens uppmärksamhet förvaras här icke. Uti trätornet hänger en klocka på vilken man läser: "Sit nomen domini benedictum, anno 1614"- Tillbaka -