Sörbygden / Hedekas
Flygfoto över Hedekas i slutet av 1950-talet


Pekbar flygbild över Hedekas.- Hedekas -
- Till första sidan -