Lite fakta om Hede kyrka

Hede kyrka är ritad av arkitekten H.F. Holmgren, byggd i trä 1887 och i nygotisk stil. På platsen fanns tidigare en kyrka byggd 1727 också den i trä och före det fanns en medeltidskyrka på samma plats. När den nuvarande kyrkan byggdes fraktades virket sjövägen från Värmland till Saltkällan där det hämtades av socknens bönder.
Kyrkans altartavla, som är målad 1775 av Jonas Ahlstedt i Uddevalla, samt altaret och predikstolen kommer från den gamla kyrkan. Kyrkans nya orgel är byggd 1987 av Västbo orgelbyggeri i Långared.
- Tillbaka -