Lite fakta om Hede kyrka

På platsen fanns tidigare en kyrka byggd 1727 också den i trä och före det fanns en medeltidskyrka på samma plats som är omnämnd i ett dokument från 1391.
Nuvarande Hede kyrka är ritad av arkitekten H.F. Holmgren, byggd i trä 1887 och i nygotisk stil. När kyrkan byggdes fraktades virket sjövägen från Värmland till Saltkällan där det hämtades av socknens bönder. Kyrkan består av långhus med polygonal sakristia i öster. I väster finns ett smalare kyrktorn med tornspira. Från långhusets norra och södra sida sträcker sig korsarmar ut. Kyrkans altartavla, som är målad 1775 av Jonas Ahlstedt i Uddevalla, samt altaret och predikstolen kommer från den gamla kyrkan. Kyrkans nya orgel är byggd 1987 av Västbo orgelbyggeri i Långared.
- Tillbaka -