Hedekas, Krokstad, Hede, Sanne

Bilder från Flygfotohistoria.se

Sörbygden utgör i dag den norra delen av Munkedals kommun. Fram till den 31.12.1972 var det en egen kommun som bestod av socknarna Krokstad, Hede och Sanne. Om jag räknat rätt fanns det i början på 1950-talet minst 16 affärer, fyra postkontor och två banker i Sörbygden och minst 12 skolor (16 skolhus).

Såhär skrev A.E. Holmberg om Sörbygden 1867: "Allt härstädes vittnar om fattigdom; men folket förer ett inskränkt lefnadssätt och har icke lärt sig konsten att utarma sig med diskonlån..... Först under de sistförflutna åren har en strimma af tidens hyfsning inträngt till detta ärliga och fredliga, men enfaldiga, vidskepliga och för renlighet ingalunda benägna folk." Som pdf-fil

.
Sörbygden
.
Krokstad
.
Hede / Fisketorp
.
Sanne / Kåtebol
.
Hedekas
.
Kynnefjäll
.
SörbygdsdagenHar du gamla bilder från Sörbygden får du gärna scanna in och maila dem!

Innehållsförteckning för Hembygdsföreningens årsskriftUppdaterad 24 maj. 2018
Gästbok

Gratis Gästbok
Antal besökare:
- - -
Besöksräknare